A Székelyföldért Társaság közleménye

A Székely Szabadság Napjának budapesti megemlékezésén, a Hősök terén közfelkiáltással elfogadott Felhívást 2014. március 14-én 24 budapesti külképviseletnek a résztvevők és a Székelyföldért Társaság nevében postai úton elküldtük.

Románia be kell tartsa nemzetközi kötelezettségeit, el kell fogadja a párbeszédet és tiszteletben kell tartsa az emberi jogokat!

A Székely Nemzeti Tanács megalakulása óta küzd a székely nép önrendelkezési jogáért, az autonóm Székelyföldért. E célból népszavazást szerveztek Székelyföldön, számos dokumentumot dolgoztak ki, tájékoztattak nemzetközi szervezeteket és testületeket e témáról, s nem utolsósorban folyamatosan próbáltak párbeszédet kezdeni az autonómiáról a román hatóságokkal.

Amikor felvették az Európa Tanácsba, Románia vállalta, hogy betartja az 1201/1993-as Ajánlás előírásait, mely dokumentum 11. cikkelyében ez áll: Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek.

Románia jelenlegi kormánya közigazgatási reformra készül, ez pedig azt feltételezi, hogy kikéri az érintett lakosság véleményét, összhangban az Európai Unió ajánlásaival, illetve az érvényben levő törvényekkel. Ennek ellenére a kormány azt tervezi, hogy megszegje nem csak az 1201/1993-as Ajánlást, de az országnak a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretegyezményében, illetve A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájában rögzített kötelezettségeit, az által, hogy Székelyföldet román többségű közigazgatási egységbe illeszti be, felszámolva a székelység érdekérvényesítésének utolsó intézményi kereteit.

Látván, hogy a hatóságok kerülik a párbeszédet, a Székely Nemzeti Tanács tavaly két tömegrendezvényt szervezett, március 10-én (több mint 30.000 résztvevővel), illetve október 27-én (több mint 120.000 résztvevővel). A résztvevők mindkét alkalommal elfogadtak egy-egy dokumentumot, amit elküldtek a kormánynak is. Négy, illetve tizenegy hónap telt el azóta, de válasz még nem érkezett ezekre!

Felhívjuk a figyelmét Románia hatóságainak és a nemzetközi közvéleménynek, hogy a székely nép akarata ellenére végrehajtott közigazgatási reformnak beláthatatlan következményei lesznek a romániai demokráciára és ellehetetlenítik a többség, illetve a helyi többséget alkotó kisebbség közötti viszony normalizálását! Ugyanakkor felhívjuk Románia kormányának a figyelmét arra, hogy a vállalt nemzetközi kötelezettségek megszegése negatívan fogja befolyásolni Románia nemzetközi kapcsolatait.

Tekintettel arra, hogy Marosvásárhely polgármestere betiltotta a Székely Vértanúk emlékműve és a prefektura között tiltakozó felvonulást, felszólítjuk a román hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat és tartózkodjanak a kommunista diktatúrára emlékeztető eszközök használatától. Ugyanakkor felkérjük a nemzetközi közvéleményt, hogy ne tűrje el, hogy Romániában megsértsék az alapvető emberi jogokat.

Támogatjuk a Székely Nemzeti Tanácsnak a párbeszédre és együttműködésre irányuló törekvéseit és felszólítjuk Románia kormányát hogy fogadja el az adminisztratív reformra és Székelyföld jövőjére vonatkozó párbeszédet. Meggyőződésünk, hogy a párbeszéd a társadalmi béke alapja, ezért felkérjük Románia kormányát, hogy ne hagyja figyelmen kívül hétszáz ezer állampolgárának az akaratát. Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!

Budapest, 2014. március 10.

A résztvevők nevében: a Székelyföldért Társaság

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK