Az autonómia ügyében való hatékony megnyilvánulásra hívja fel a figyelmet a Gyergyószéki Székely Tanács

Konkrét lépéseket vár a Gyergyószéki Székely Tanács az autonómia ügyében a három erdélyi magyar párttól. A testület közleményben foglalta össze felhívását, amelyet a közélet irányítói felé intézett.

Leszögezik, örülnek annak, hogy a három magyar párt közös állásfoglalást írt alá januárban az autonómia-elképzelések összehangolásáról, de megjegyzik, hogy az elvi megállapodásnak akkor van értelme, ha azt szintén összehangolt gyakorlati lépések is követik.

Figyelembe véve azt is, hogy Székelyföld autonómia-statútumának a tervezete a román parlament asztalán van, illetve tekintettel március 10-re, a Székely Szabadság Napjára és az arra tervezett marosvásárhelyi nagygyűlésre, a Gyergyószéki Székely Tanács három pontban összefoglalt felhívással fordul a székely-magyar közösséghez és annak szervezeteihez, vezetőihez.

Szorgalmazzák, hogy mindhárom párt vegye ki egyformán a részét a marosvásárhelyi székely szabadság napi naggyűlés előkészítéséből és megszervezéséből.

Legyen az az összefogás és a közös akaratnyilvánítás alkalma, egy olyan esemény, ahol egyetlen dologra koncentrál mindenki, hogy megmutassuk országnak-világnak, hogy tökéletes egységben állunk ki Székelyföld, a székely nép önrendelkezési joga alapján megvalósítandó autonómiája mellett – olvasható a felhívásban.

Kéréssel fordulnak ahhoz a 62 önkormányzathoz, ahol korábban elfogadták már az ország közigazgatási átszervezésével kapcsolatos memorandumot vagy petíciót, hogy azt bocsássák a bukaresti parlamentbe benyújtó képviselő rendelkezésére, hogy a parlamenti vitában tudja felhasználni azokat. Ezzel lehet nyomatékosítani a tényt, hogy ugyan a statútum tervezete egyéni kezdeményezésként került a parlament asztalára, de ez valójában közösségi igény.

Kérik ugyanakkor azokat a székelyföldi önkormányzatokat, ahol még nem fogadták el a szóban forgó dokumentumot, hogy most végre tegyék meg ezt a lépést.

Végül pedig arra kérik a három párt vezetőit, hogy közösen a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságával dolgozzanak ki konkrét tervet arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tesznek a következőkben azért, hogy Székelyföld minél hamarabb elnyerje autonómiáját.

Szerző: Gergely Imre

Forrás: szekelyhon.ro

2018.02.22.